Når kærlighed bliver til vold –  

Indhold:

1)Den særlige form for vold
2) Til forældrene
3) Til den unge kvinde
4) Om at komme til Danmark
5) Hvor får du rådgivning ?

Vold er, når et menneske slår på et andet menneske. Eller stikker med kniv, eller skyder med pistol eller gevær mod et andet menneske. Den slags vold er en forbrydelse i alle verdens lande. Og der er ingen af os, der ville ønske, at vores børn blev ofre for den slags vold – eller at vores børn selv begyndte at bruge vold.

Men ved du, at der også er andre slags vold?

I det danske samfund opfatter vi det som vold, hvis et menneske bliver truet med vold til at gøre et eller andet. Eller truet med vold til ikke at gøre en bestemt ting. Det sidste eksempel er for eksempel, hvis man truer et barn med tæv: ”Du må ikke gøre sådan-og-sådan, for så får du én på hovedet.” I dansk lovgivning er det forbudt forældre at slå deres børn.

Der er en særlig form for vold, som rammer unge flygtninge og indvandrere –

Hvis en ung mand og en ung kvinde tvinges til at gifte sig under pres fra deres familier, så er det vold – og det er vold mod begge de to unge.Der har været mange ulykkelige tilfælde, hvor to unge blev tvunget til at gifte sig. Ægteskabet blev ikke til lykke og glæde, men til sorg og lidelse. Flere gange er sådanne ægteskaber endt med, at den ene ægtefælle har slået den anden ihjel.

Det danske samfund er ikke perfekt. De fleste unge danskere vælger selv, hvem de vil giftes med. Og desværre går mange ægteskaber i stykker – mellem halvdelen og to tredjedele af alle ægteskaber i Danmark ender med skilsmisse. Vores unge mennesker er ikke altid heldige med den partner, de vælger at gifte sig med.

Men alligevel siger langt de fleste danskere, at det er de unge selv, der skal finde hinanden, blive forelskede og måske beslutte sig for at blive gift. Ægteskabet er den enkelte drengs og den enkelte piges ansvar. For hundrede eller to hundrede år siden var det almindeligt i Danmark, at familierne hjalp de unge med at finde en ægtefælle, og resultatet var meget ofte ægteskaber, som fungerede meget dårligt. Helt op i moderne tid har kvinder og mænd fortalt om sådanne arrangerede ægteskaber. Mange af disse mennesker synes selv, de har fået et rigtigt dårligt liv.

Ethvert ægteskab skal have de bedste betingelser. For ægtefællernes skyld – og for de børn, der kommer ud af ægteskabet. Far og mor skal selv have valgt hinanden. Og de skal selv have valgt – begge to! – at de vil have børn. Og hvis ægteskabet så efter nogle år (måske først når børnene er blevet voksne) ikke holder mere, så er det begge ægtefæller, der skal være enige om at blive skilt eller separeret.

 Alt andet end frivillige ægteskaber er vold

 

Til forældrene

I er blevet gift – I har fundet et sted at bo – I har fået børn. Og nu er jeres børn ved at være voksne. Det er helt naturligt, at jeres børn begynder at tænke på ægteskab. Og det er lige så naturligt, at I gerne vil give jeres børn råd og vejledning om, hvad et ægteskab er. Sådan er alle forældre over hele verden.

Det er klart, at I er bekymrede for jeres børns fremtid. Vil min søn få en god hustru, der kan støtte ham og være en god og flittig mor for børnene? Vil min datter få en mand, der er ærlig og loyal, og som vil være en god og arbejdsom far for børnene?

I mange lande verden over er der tradition for, at forældre planlægger deres børns ægteskab endnu mens børnene er ret små. Det skyldes, at man vil sikre sig, at børnene bliver gift ind i gode og stabile familier. Somme tider skyldes det også, at forældrene gerne vil knytte familiebånd til bestemte andre familier. Men frem for alt skyldes det, at man gerne vil gøre det bedste for sine børn.

Men der opstår tit problemer med sådanne arrangerede ægteskaber. Vi har set eksempler på ægteskaber, der er endt med drab, vold og voldtægt, fordi de to unge slet ikke passede sammen, sådan som forældrene havde håbet. Vi har set eksempler på, at den ene familie ikke kendte den anden familie ret godt, når det kom til stykket, og derfor satte to unge sammen i et ægteskab, der var dømt til ulykke.

Mange ægteskaber går i stykker, fordi den ene part har en kulturel og uddannelsesmæssig baggrund, der er alt for forskellig fra den anden parts kultur og uddannelse.

 En pige, der er født i Danmark og har studentereksamen passer måske ikke lige præcist sammen med en dreng, der er født tusinder af kilometer fra Danmark og kun har gået to år i en landsbyskole. Vil det ikke være meget forkert at føre disse to unge sammen i et ægteskab?

 Der er mange flygtninge og indvandrere, der mener, at en ung kvinde skal blive i hjemmet og passe sine børn. Derfor skal hun ikke gå i skole og skabe sig en karriere. Den slags har hun sin mand til.

 Men det danske samfund kræver, at både mand og kvinde udnytter deres evner til at få så god en uddannelse og så godt et arbejde som muligt. En kvinde, der vælger at gå hjemme og passe sine børn, kan hverken få dagpenge eller bistandshjælp efter dansk lovgivning. Hun skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få økonomisk hjælp, mens hun er uden arbejde.

 Derfor er det bedst – set med danske øjne – at to unge, som skal giftes, begge har uddannelse og udsigt til et godt arbejde, og det har de, hvis de kommer fra samme kulturkreds. De fleste danskere synes, det er forkert, når en ung mand eller en ung kvinde, der er opvokset i Danmark, sættes sammen i et ægteskab med en person, der er født og opvokset meget langt fra Danmark.

  Alt andet end frivillige ægteskaber er vold

 

Til den unge kvinde

Hvis du er født og vokset op i Danmark, så har du igennem mange år udviklet dig til at blive dansk. Selv om dit hjem ser anderledes ud end et traditionelt dansk hjem, og selv om dine forældre og søskende hjemme taler et helt andet sprog end dansk.

Du har været i dansk vuggestue, dagpleje eller børnehave – eller lidt af hvert. Du har gået i dansk skole og du har danske venner. Du er blevet vant til, at vi i Danmark alle sammen har en god portion frihed til at bestemme over os selv.

Frem for alt har du fået det danske sprog. Og nu er du måske i gang med en uddannelse på gymnasiet eller i folkeskolens højere klasser. Eller du går på handelsskole eller fagskole.

Det er nu, tankerne om ægteskab begynder at trænge sig på. Din familie har måske allerede snakket med dig om ægteskab, og der er måske nogle bestemte unge mænd, du er blevet præsenteret for. Endelig er du helt klar over, at Koranen siger, at du skal gifte dig med en mand, der har samme tro, som du selv har.

Så du er helt klar over, at valget af ægtefælle er vigtigt, og at din familie har mange gode ønsker for, at du skal få en god mand og en god far til dine børn.

Det er meget vigtigt, at din familie forstår, at valget af ægtefælle i den sidste ende skal være dit eget valg. Der er ingen andre, der må vælge for dig. For det er ikke dem, der skal være gift med den unge mand – det er dig. Det er dig, der skal føde hans børn. Alene derfor er det helt dit eget ansvar, at du får en mand, du kan elske – og slipper for en mand, du vil hade.

Hvis du føler, du bliver presset til at gifte dig med en bestemt mand, så skal du vide, at det danske samfund ser meget alvorligt på tvangsægteskaber. Hvis man tvinger sine børn til ægteskab, risikerer man en alvorlig straf – måske endda fængsel. Koranen siger i øvrigt, at ingen må tvinges ind i et ægteskab.

Der er mange folkeslag, hvor man forventer, at kvinden er meget lydig over for sin familie og sin kommende mand. I Danmark har vi den ordning, at mand og kvinde skal være lige lydige over for hinanden. I lovgivningen står der, at mand og hustru har gensidig forsørgelsespligt, og det betyder, at de begge har pligt til at skaffe mad og tøj og husly til den anden. Mand og kvinde er ligestillet i det danske samfund. Sådan er hele det danske samfund indrettet, og derfor kan det være nødvendigt, at nogle flygtninge- og indvandrerfamilier må omstille sig til danske forhold, og måske lægge nogle gamle traditioner bag sig. Frem for alt de traditioner, der går ud på, at familien vælger din kommende mand.

 Det valg er – i det danske samfund – som sagt helt dit eget.

  Alt andet end frivillige ægteskaber er vold

 

Til den unge mand

Hvor er du heldig, dreng. Du er vokset op i to spændende verdener: Din traditionelle familieverden med far, mor og søskende og et meget stærkt familiesammenhold. Og så den danske verden, med udfordringer og ny lærdom hver eneste dag. Med meget frihed og masser af muligheder.

 Og måske har du haft en kæreste eller to. Så du har prøvet at være forelsket og tage det ansvar på dig at holde af et andet menneske. Men nu nærmer tiden sig, hvor du skal giftes. Det er slut med at hænge ud sammen med kammeraterne og flirte lidt med nogle af pigerne. Man forventer en helt anden livsstil fra dig, når du skal giftes. Måske har du allerede en bestemt pige i tankerne. Måske har dine forældre givet dig et par ideer. Eller måske er der nogen fra din familie, der har snakket med nogen fra en anden familie for at finde en passende brud til dig.

Du må i hvert fald ikke være i tvivl om, at din familie kun ønsker alt det gode for dig. Dine forældre vil altid være bekymrede, når et af deres børn skal finde sin ægtefælle, for det er et vigtigt valg. Og når du selv en gang er far og skal give en søn eller en datter til en fremmed, vil du være lige så bekymret. Men der er en anden ting, du skal huske. Det er, at der er mange ægteskaber, som går i stykker eller bliver ulykkelige, fordi du og din kommende hustru er alt for forskellige. Vi har set eksempler på, at ægteskaber er endt med drab eller vold, fordi familierne havde sat to unge sammen, som var ude af stand til at finde hinanden kulturelt og uddannelsesmæssigt.

Du skal vide, at hvis du har en idé om, at din hustru skal gå hjemme og passe børnene – så er det en luksus, de færreste har penge nok til. I Danmark forventer vi, at alle – mænd og kvinder – får den bedste mulige uddannelse og søger arbejde eller videreuddannelse. I Danmark skal der to indtægter til, hvis økonomien skal hænge sammen. Hvis du er heldig og finder en hustru, der har en god uddannelse, så er det meget vigtigt, at hun får lov til at arbejde. Kun på den måde opnår hun ret til dagpenge i perioder med arbejdsløshed. Kun gennem arbejde kan hun lægge penge til side til alderdommen. Og kun ved at tjene penge kan I sikre en tryg opvækst for jeres børn. Det er jo nøjagtigt samme forhold for dig. Og det er vigtigt, idet der er et sted mellem en fjerdedel og en femtedel af flygtninge-indvandrerne, som ikke har arbejde og derfor er afhængige af bistandshjælp eller dagpenge.

I Danmark har mænd og kvinder ligestilling. Det betyder, at begge to har pligter over for samfundet og over for hinanden. Måske er den vigtigste pligt i virkeligheden, at du selv har valgt din ægtefælle – og hun selv har valgt at blive gift med dig. Ellers kan man ikke finde sig tilrette i det danske samfund. Hele vort samfund er bygget op på, at du alene har ansvaret for dig selv. Når du er blevet 18 år, skal du selv stå til ansvar. Ikke din familie. Og din kommende hustru har nøjagtigt det samme ansvar for sig selv, når hun er fyldt 18 år. Ikke hendes familie. Når I gifter jer, får i et ekstra ansvar over for hinanden og jeres egne børn  – men ikke over for jeres familier. Og når dine egne børn bliver 18 år, skal de kunne være ansvarlige for sig selv – og det skal du opdrage dem til.

 Det er derfor, det er så vigtigt, at du selv har fundet din kommende brud.

  Alt andet end frivillige ægteskaber er vold

 

Om at komme til Danmark

Med et turistvisum kan alle verdens mennesker få lov til at være i Danmark i tre måneder. Men når du gifter dig med en person, der ikke bor i Danmark, vil du naturligvis gerne have din ægtefælle boende her – i dit eget land. Når du har giftet dig enten herhjemme eller i udlandet, skal du sende en ansøgning til Udlændingestyrelsen om opholdstilladelse for din ægtefælle. En sådan opholdstilladelse får du helt sikkert, hvis du

 

                      - har dansk indfødsret

                      - har indfødsret i et af de andre nordiske lande

                      - har opholdstilladelse efter Udlændingelovens paragraffer 7-8, eller

                      - har haft tids-ubegrænset opholdstilladelse her i landet i mere end 3 år.

 

Men det er en klokkeren betingelse, at din ægtefælle og du selv helt frivilligt har indgået ægteskabet. Får myndighederne den ringeste mistanke om, at én af jer ikke ønsker at leve i dette ægteskab, kan din ægtefælle ikke få opholdstilladelse under nogen omstændigheder. Arrangerede ægteskaber kan alene ske, hvis både du og din ægtefælle virkelig ønsker at være gift med hinanden. Husk i øvrigt, at der faktisk er forskel på arrangerede ægteskaber og det, man i Danmark kalder tvangsægteskaber.

Hvis én af jer – eller I begge to - er blevet presset ind i ægteskabet, så er det en grov form for vold. Og slet, slet ikke noget at bygge mange års samliv på. Hverken for jeres egen skyld, eller for de børn, I måske får i jeres ægteskab. Desværre har vi oplevet adskillige tilfælde, hvor en ung mand eller en ung kvinde føler sig tvunget til at blive i et dårligt ægteskab, dels på grund af trusler fra familien, dels fordi man kan miste sin ret til at blive boende i Danmark, hvis ægteskabet går i stykker. Det er – set med danske øjne – helt forkert at blive gift og sidenhen leve i et skidt ægteskab blot for at stille sin familie tilfreds og få lov til at bo i Danmark

Når du søger om opholdstilladelse for din ægtefælle, skal I begge to skrive under på, at I er gift med hinanden fordi I ønsker det begge to. Hvis myndighederne finder, at jeres ægteskab er påtvunget, så I kan risikere store menneskelige omkostninger, kan myndighederne nægte opholdstilladelse, især hvis den ene af jer er under 25 år. Danmark vil gerne sikre sig, at I er voksne og helt selvstændige, når I indgår ægteskab.

Det fremgår af Udlændingelovens paragraf 9, stykke 10, at der ikke gives opholdstilladelse, hvis jeres ægteskab er indgået under tvang. Hvem af jer er for resten interesseret i at leve sammen med et andet menneske, I ikke kan lide?

 Hvis du er tvunget ind i et ægteskab, eller især hvis din hustru er tvunget til at gifte sig med dig, så kan jeres samliv betragtes som voldtægt. Ifølge Koranen straffes voldtægt meget hårdt. I Dansk lovgivning kan voldtægt straffes med fængsel i mange år.

 Vil du vide mere om de danske regler for opholdstilladelse, kan du altid ringe til  Udlændingestyrelsen på telefon 35 30 80 36, 35 30 80 03 eller 35 30 80 05.

  Alt andet end frivillige ægteskaber er vold

 

 

Rådgivning - er vigtigt, når du er i tvivl.

Rådgivning - er vigtigt inden du træffer beslutninger.

Rådgivning - er vigtigt i så god tid så muligt.

I vore rådgivninger -  har vi års erfaring med rådgivning – unge som voksne - der har behov for hjælp eller er i krise. Vi kan hjælpe – og  vi kan frem for alt hjælpe effektivt, men for at hjælpe dig, så må du først kontakte os personligt, pr. telefon eller e-mail.

Det er vigtigt, at du kontakter os så hurtig som muligt, når dine spørgsmål eller problemer opstår.

Står du overfor at skulle på ferie i udlandet - og der har været tale om at du skal giftes - da kontakt os eller andre relevante personer eller institutioner.

Er du udsat for vold, psykisk eller fysisk, da kontakt os eller andre relevante personer eller myndigheder.

Du kan altid få en uforpligtigende - og total anonym - samtale og rådgivning hos os. Du kan enten tale med os pr. telefon eller e-mail, men også få en personlig samtale, enten på vor rådgivning eller andet sted..

 Indvandrerådgivningen
Haslegårdsvej 8-10, D24
(Indgang receptionen)
8210 Århus V.
Tirsdag & Torsdage fra kl. 11,00 -18,00
Tlf.:  26223611
eller aftale pr. telefon !  
 
www.Indvandrerraadgivningen.dk