Giftaf lyst eller af frygt ?

 

- et par ord om tvangsægteskab

  Hvert år indgår i hundredvis af unge fra etniske minoriteter ægteskab. Nyere undersøgelser og statistik viser, at det som regel er med en person fra hjemlandet.

Mange af disse ægteskaber er opfyldelsen af en stor drøm - drømmen om egen familie, børn, en rigtig voksentilværelse. Andre ender i sorg, lidelse, vold, psykisk terror og skilsmisse  - hvorfor kan du læse om her.

Er tvangsægteskaber og ”grå zone” arrangerede ægteskaber  tilladt i Danmark ?

Rene tvangsægteskaber er forbudt i de fleste lande – også i Danmark. De fleste religioner forbyder også tvangsægteskaber, det gælder såvel Biblen som Koranen.

Men mange arrangerede ægteskaber foregår også under forskellige former for pres - og så kalder vi det igen et tvangsægteskab.

Selv om vi lever I det 21. århundrede, er det en kendsgerning, at mange unge fra etniske minoriteter bliver gift mod enten den enes eller mod begges vilje. Årsagen er - tvangsægteskaber – eller det vi kalder  ”arrangerede ægteskaber i den grå zone”. er stadig helt almindelig i etniske kredse.

Tvangsægteskaber defineres som ægteskaber - hvor i det mindste den ene part ikke udtrykkeligt ønsker ægteskab, men tvinges gennem vold, psykisk vold eller trusler om vold til at gennemføre ægteskabet. Stærkt familie- eller gruppepres sidestiller vi her med psykisk vold.

Arrangerede ægteskaber i den grå zone - hvori  eget valg af partner er stærkt begrænset. ”Arrangerede ægteskaber i den grå zone” har også stærke elementer af  vold, psykisk vold eller trusler om vold til at gennemføre ægteskabet. Stærkt familie- eller gruppepres sidestilles også med psykisk vold.

  Arrangerede ægteskaber definerer vi som - ægteskaber, hvor den unge beder sine forældre medvirke i valget af ægtefælle eller af sine forældre er blevet præsenteret for  flere ægteskabskandidater og er blevet enig med forældrene om at prøve at få et ægteskab i stand.

 

Vi kender mange arrangerede ægteskaber, som indgås i enighed, og som ender med at være gode og holdbare ægteskaber. Men når vi holder fast i definitionen på tvangsægteskab, som er anført i afsnittet herover, så må det være klart, at der inden for begrebet ”arrangerede ægteskaber” er en ”grå zone”, hvor den unge udsættes for større eller mindre pres fra familien for at indgå ægteskabet. Dermed er der reelt tale om et tvangsægteskab.

I alle tilfælde er arrangerede ægteskaber meget fremmed for det danske samfund, forældre og deres børn. Man opdrages til frihed og egne valg. Man finder selv sin elskede – man træffer selv valget om at blive gift.

Når kærlighed bliver til vold !

Hvis en ung mand og en ung kvinde tvinges til at gifte sig under pres fra deres familier, så er det vold – og det er vold mod begge de to unge. Der har været mange ulykkelige tilfælde, hvor to unge blev tvunget til at gifte sig. Ægteskabet blev ikke til lykke og glæde, men til sorg og lidelse.

Unge danskere vælger selv, hvem de vil giftes med. Det danske samfund  og menneske i det er ikke altid perfekte. Det kan derfor ske at ægteskaber går i stykker. Over halvdelen af alle ægteskaber i Danmark ender med skilsmisse. De unge mennesker er ikke altid heldige med den partner, de vælger at gifte sig med.

Men de har selv valgt deres partner – og det gør hele forskellen. 

Deres forældre har ikke skabt kontakten eller aftalerne.

Unge i Danmark  har selv ansvaret - det er vores menneskeret.

 

Hvis jeg ikke vil giftes mod min vilje – hvad så ?

Hvis du kommer i den situation, at du har udsigt til et ægteskab, du ikke er indstillet på, bør du søge kontakt med andre og fortælle dem om problemet så tidligt i forløbet som muligt.

Er der udsigt til, at du skal til dit ”hjemland” på ferie, og der er tale om ægteskab, du er i tvivl eller uenig, så kontakt også andre inden afrejse.

Det kan være Social- og Sundhedsforvaltningen, en lærer på din skole eller rådgivninger som f. eks. IND-sam. Ring hellere en gang for meget til os !

 

Vold, Kvinder og opholdstilladelser !

Vold er ikke er tilladt i Danmark. Vold bør anmeldes til politiet, eller man kan gå til sin læge for at få det nedskrevet i journalen, til Social- og Sundhedsforvaltningen eller til sin lærer i skolen osv.

Det er speciel vigtigt, hvis du ikke er dansk statsborger, er gift og har midlertidig opholdstilladelse i Danmark, at forhold med vold bliver anmeldt og nedskrevet. Selve anmeldelsen kan have stor betydning for, om du får lov til at blive boende i Danmark, efter at et mislykket voldeligt ægteskab er hørt op.

Rådgivning.

Indvandrerrådgivningen - vi har års erfaring med rådgivning – unge som voksne - der har behov for hjælp eller er i krise. Vi kan hjælpe – og  vi kan frem for alt hjælpe effektivt, men for at hjælpe dig, så må du først kontakte os personligt, pr. telefon eller e-mail.

 
Indvandrerådgivningen
Haslegårdsvej 8-10, D24
Indgang receptionen)
8210 Århus V.
Tirsdag & Torsdage fra kl. 11,00 -16,00
Postmaster@Indvandrerraadgivningen.dk
Tlf.: 26223611 eller aftale pr. telefon !  
 
Websider
www.Indvandrerraadgivningen.dk